Sunday, November 17, 2013

Dil Zinda-o-Baidar Agar Ho To
Dil Zinda-o-Baidar Agar Ho To Batadreej
Bande Ko Atta Karte Hain Chashme-e-Nigran Aur

Ahwal-o-Maqamat Pe Mouqoof Hai Sub Kuch
Har Lehza Hai Salik Ka Zaman Aur Makan Aur

Alfaz-o-Maani Mein Tafawat Nahin Lekin
Mullah Ki Azan Aur, Mujahid Ki Azan Aur

Parwaz Hai Dono Ki Issi Aik Faza Mein
Kargas Ka Jahan Aur Hai, Shaheen Ka Jahan Aur…..

Allama Iqbal

0 comments:

Post a Comment